ProsjektteamIngjerd Skogseid Prosjektleiar
Vestlandsforsking
ingjerd.skogseid@vestforsk.no
(+47 91696016)

Ingjerd Skogseid har doktorgrad frå Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og mastergrad i Information Science frå University of Pittsburgh PA, USA i 1993. Ho har arbeidd på Vestlandsforsking sidan 1995.  Faglig kompetanse:
  • IKT og Regional utvikling
  • Endringsprosessar
  • Infrastruktur og nettverksamarbeid
Erik W. Jakobsen 

Menon Business Economics
erik@menon.no
(+47) 97170466

Erik W. Jakobsen (f. 1967), er siviløkonom og dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært førsteamanuensis i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hans faglige kjernekompetanse består av tre nært relaterte områder;
- Forretningsutvikling og strategisk analyse – for bedrifter og organisasjoner
- Eierskap og verdiskaping – for eiere og styremedlemmer
- Bedriftsnettverk og næringsklynger – for nettverksorganisasjoner og myndigheterJohannes Idsø
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Tlf:     +47 5767 6304 
E-post: johannes.idso@hisf.no

Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Bergen 1990. tilsett som 1. Lektor samfunnsøkonomi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har tidlegare jobba som styrmann i Wilh.Wilhelmsen rederi. Faglig kompetanse:
- Matematikk
- Investering og finansiering 
- Samfunnsøkonomi 
- Har de siste årene fokusert på hva som skal til for å få til regionaløkonomisk utvikling.

  • Lars E. Eide, Menon
  • Heather Bloomfield, Innovasjon Norge
  • Morten Simonsen, Vestlandsforsking