Nyheiter‎ > ‎

Workshop i Sogndal 6 desember 2010

lagt inn 27. feb. 2011, 13:20 av Ukjent bruker   [ oppdatert 27. feb. 2011, 13:24 ]

39 deltakere var med på workshop i Sogndal.  

Workshop’en vart innleia av leder i styringsgruppa Halvor Flatland Innovasjon Norge. Og ei orientering om bakgrunn og målsetting for prosjektet.  Heather Broomfield, Innovasjon Norge snakka om Sogn og Fjordane som en interessant stad å flytte til. ”Har Sogn og Fjordane ei spesiell utfordring sammenlignet med andre rurale regioner? NEI. Budskapet vi sender ut må ikke være desperat, det er avskrekkende, men at vi ser alvorlig på utfordringene regionen har. Markedsføring av regionen som bu og arbeidsområde må balansere livsstils- og kunnskapsattraktivitet”. Ivar Petter Grøtte som fortalte om nettverksbygging knytt til Arena-prosjektet på Frukt og Bær.

 Erik W. Jakobsen presenterte deretter det nasjonale prosjektet og foreløpige resultat.  Det omfatter 13 næringsstudier. Kvar av disse næringene blir gjenstand for et nasjonalt delprosjekt. Hva slags kunnskap: Forskingsbasert, kommersiell, erfaringsbasert (”learning-by-doing”). Når vi ser på data frå Sogn og Fjordane ser vi at vi er større enn landsgjennomsnittet for sjømat og reiseliv (verdiskapingen er større i Sogn og Fjordane enn nasjonalt). Kriterium for vurdering av næringer: Miljørobust, kunnskapsbasert, kundedrevet, global. Etter en åpen diskusjon rundt temaene: Hva er vi gode på? .

 

Comments