Nyheiter


Kva hindrar veksten i fylket

lagt inn 28. mar. 2011, 01:50 av Ukjent bruker

Avisa Firda hadde laurdag 26.3.2011 eit nytt oppslag som set rettar merksemd på næringsutvikling i fylket vårt. Denne gangen omhandla stykket kva som hindrar veksten i fylka. Oppslaget var basert på den delundersøkinga prosjektet hadde retta mot kommunane i Sogn og Fjordane.  

Naustdal Kommune "Suksessbedrifter? Javisst!"

lagt inn 21. mar. 2011, 07:31 av Ukjent bruker

Avisa Firda hadde fredag 18.3.2011 oppslag om kva næringar vi er gode på i Sogn og Fjordane. For Naustdal kommune var det ikkje lista nokon suksessbedrifter. I dagens Firda 21.3.2011 kjem det svar. Naustedøler vart provoserte over den nedslåande lista og gir tilsvar. Sjå vedlagde artikkel. 

Bra at vi får fram rett informasjon !

"Her er næringane vi er gode på"

lagt inn 21. mar. 2011, 07:10 av Ukjent bruker

Avisa Firda hadde fredag 18.3.2011 oppslag om kva næringar vi er gode på. Oppslaget var basert på den delundersøkinga prosjektet hadde retta mot kommunane i Sogn og Fjordane.  

Næringskonferansen, Førde, 2. mars 2011

lagt inn 28. feb. 2011, 23:46 av Ukjent bruker   [ oppdatert 28. feb. 2011, 23:55 ]

Inge Jan Henjesand (Abelia) vil i samtale med Johannes Idsø (HSF) og Ingjerd Skogseid (VF) halde innlegg om Kunnskapsbasert Norge og Sogn og Fjordane på Næringslivskonferansen i Førde. 

Workshop i Sogndal 6 desember 2010

lagt inn 27. feb. 2011, 13:20 av Ukjent bruker   [ oppdatert 27. feb. 2011, 13:24 ]

39 deltakere var med på workshop i Sogndal.  

Workshop’en vart innleia av leder i styringsgruppa Halvor Flatland Innovasjon Norge. Og ei orientering om bakgrunn og målsetting for prosjektet.  Heather Broomfield, Innovasjon Norge snakka om Sogn og Fjordane som en interessant stad å flytte til. ”Har Sogn og Fjordane ei spesiell utfordring sammenlignet med andre rurale regioner? NEI. Budskapet vi sender ut må ikke være desperat, det er avskrekkende, men at vi ser alvorlig på utfordringene regionen har. Markedsføring av regionen som bu og arbeidsområde må balansere livsstils- og kunnskapsattraktivitet”. Ivar Petter Grøtte som fortalte om nettverksbygging knytt til Arena-prosjektet på Frukt og Bær.

 Erik W. Jakobsen presenterte deretter det nasjonale prosjektet og foreløpige resultat.  Det omfatter 13 næringsstudier. Kvar av disse næringene blir gjenstand for et nasjonalt delprosjekt. Hva slags kunnskap: Forskingsbasert, kommersiell, erfaringsbasert (”learning-by-doing”). Når vi ser på data frå Sogn og Fjordane ser vi at vi er større enn landsgjennomsnittet for sjømat og reiseliv (verdiskapingen er større i Sogn og Fjordane enn nasjonalt). Kriterium for vurdering av næringer: Miljørobust, kunnskapsbasert, kundedrevet, global. Etter en åpen diskusjon rundt temaene: Hva er vi gode på? .

 

Workshop i Måløy 27.10.2010

lagt inn 27. feb. 2011, 13:03 av Ukjent bruker   [ oppdatert 27. feb. 2011, 13:19 ]

Ca 60 deltakere på Haustkonferansen 2010 i Måløy deltok på workshop i Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Torger Reve hadde innlegg om Et kunnskapsbasert Norge.   

Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane hadde ein kort innleiing og gjennomførte deretter ein paneldebatt. Panelet bestod av 6 deltakara ledet av Erik W. Jakobsen: Oddbjørn Saunes, STX Norway Florø A/S, Sindre Kvalheim, LocalHost AS/Lefdal Gruve,  Anne van Oorschot i Framtidsfylke, Agnes Landstad frå Vestlandsforsking, og Alfred Bjørlo Måløy Vekst, med kommentarer frå Torger Reve.  I dialogen utfordret Jakobsen panelet og salen til å bidra i et ordskifte om framtida i Sogn og Fjordane.

Tema for paneldebatten var 

  • På kva områder kan miljø i Sogn og Fjordane bli nasjonalt ledande? Kva skal til for å lykkast? 
  • For kven kan Sogn og Fjordane vere ein attraktiv region å flytte til?

1-6 of 6