Eigarskap, styringsgruppe og finansiering

Eigarskap:

Initiativ til prosjektet er tatt av partnerskapen som er representert i styringsgruppa.  Vestlandsforsking er formelt prosjekteigar og har kontrakter med dei ulike finansieringskildene. 

Prosjekteigar:        Vestlandsforsking v/ Agnes Landstad 
Prosjektleiar:         Vestlandsforsking v/Ingjerd Skogseid 
Faglig ansvarlig:     Menon v/ Erik W. Jakobsen 

Styringsgruppe
 • Halvor Flatland, Innovasjon Norge (leiar) 
 • Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 • Trine Lerum Hjellhaug, NHO Sogn og Fjordane/Lerum fabrikkar AS 
 • Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane 
 • Alfred Bjørlo, Måløy Vekst 
 • Agnes Landstad, Vestlandsforsking 
 • Georg Arnestad, Høgskulen i Sogn og Fjordane 
 • Inge Jan Henjesand, Abelia
 • Torger Reve, Handelshøyskolen BI
 • Johannes Idsø Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Erik W. Jakobsen, Menon
 • Lars E. Eide, Menon
 • Heather Bloomfield, Innovasjon Norge
 • Morten Simonsen, Vestlandsforsking
 • Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking

Finansiering

 • Stiftinga REKOMP NOK 700.000
 • Kommunal- og regionaldepartementet, NOK 500.000
 • Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NOK 300.000
 • Innovasjonsforum Sogn og Fjordane NOK 200.000